Klachtenprocedure

Hoe goed alle medewerkers van ons kinderdagverblijf ook hun best doen, het kan altijd gebeuren dat u het ergens niet mee eens bent.

 

Ontevreden

Wij vragen u, als u ontevreden bent over een medewerker/ster of over een bepaalde gang van zaken binnen ons kinderdagverblijf, ons dit persoonlijk te laten weten. Wij kunnen dan gezamenlijk proberen een oplossing te vinden om uw ontevredenheid weg te nemen. Door onze kleineschaligheid is de manager Blanca Sanz altijd makkelijk bereikbaar om te praten.  

 

Klacht

Is er van uw kant echter sprake van een formele klacht, dan vragen wij u dit schriftelijk bij ons neer te leggen naar: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Wij helpen u graag uw probleem zo snel mogelijk op te lossen en streven er dan ook naar om binnen 24 uur een reactie te geven op u e-mail. Telefonisch wordt u uiteraard direct geholpen.

 

Oudercommissie

U kunt als u wilt ook de oudercommissie om hulp of advies vragen voor uw vragen, opmerkingen of klachten. De oudercommissie heeft regelmatig contact met de leiding van het kinderdagverblijf. Het informatiebordje van de oudercommissie hangt in de gang van het kinderdagverblijf. 

 

Geschillencommissie

Indien u vind dat uw klacht niet serieus genomen wordt kunt u in tweede instantie een klacht indienen bij de Geschillencommissie.

Per 1 januari 2016 zijn we aangesloten bij de Geschillencommissie Kinderopvang voor de behandeling van klachten en geschillen van ouders en oudercommissies. De Geschillen-commissie heeft als voorportaal een loket waar wordt geprobeerd de klacht eerst op te lossen met behulp van algemene en procedurele informatie, advies, bemiddeling of mediation.

www.klachtenloket-kinderopvang.nl

Kan er geen oplossing worden bereikt, dan wordt de ouder/oudercommissie gewezen op de mogelijkheid het geschil voor te leggen aan de Geschillencommissie.

www.degeschillencommissie.nl

Login

Contact

Vondellaan 29,   1942 LE Beverwijk.     Tel: 0251 272126     e-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Het Team

Blanca Frances Suzanne
Noor Maaike  
Adult Search